Aktualności z Gminy Kotuń


Boże Narodzenie w Żeliszewie Podkościelnym PDF Drukuj Email

WIĘCEJ

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Pani Renaty Kowalczyk.

 
Budzet Gminy Kotuń 2014 PDF Drukuj Email

Rada Gminy Kotuń na XXXIV Sesji Rady Gminy w dniu 27 grudnia br przyjęła przyszłoroczny budżet.

dochody Gminy: 26 129 900 zł

wydatki Gminy: 25 968 700 zł

Uchwała budżetowa nr XXXIV/236/2013 Rady Gminy Kotuń na rok 2014 z dnia 27 grudnia 2013 r do pobranie już wkrótce na stronach BIP  Gminy Kotuń,  po publikacji w Dzienniku Urzędowym województwa Mazowieckiego.

 

POBIERZ - plik pdf

POBIERZ - UCHWAŁA BUDŻETOWA NR XXXIV/236/2013  RADY GMINY KOTUŃ  na rok 2014 z dnia 27 grudnia 2013r

POBIERZ - Tabela Nr1 do Uuchwały budżetowej Nr XXXIV/236/2013 z dnia 27.12.2013 r.

POBIERZ - Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/236/2013 z dnia 27.12.2013 r.

POBIERZ - Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/236/2013 z dnia 27.12.2013 r.

POBIERZ - Tabela Nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/236/2013 z dnia 27.12.2013 r.

POBIERZ - Tabela Nr 4a do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/236/2013 z dnia 27.12.2013 r.

POBIERZ - Tabela Nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/236/2013 z dnia 27.12.2013 r.

POBIERZ - Tabela Nr 6 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/236/2013 z dnia 27.12.2013 r.

POBIERZ - Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/236/2013 z dnia 27.12.2013 r.

POBIERZ - Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/236/2013 z dnia 27.12.2013 r.

POBIERZ - Załącznik nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/236/2013 z dnia 27.12.2013 r.

POBIERZ - Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/236/2013 z dnia 27.12.2013 r.

 

 
NIE PRZEGAP: dotacje MIN,. SPortu dla org. pozarządowych na sport na wsi !!! PDF Drukuj Email

UWAGA !!!  DRUŻYNY   SPORTOWE Z KOTUNIA

Konkurs MSiT: Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Oferty należy składać do 15 stycznia 2014.

W konkursie rozpatrywane będą oferty dotyczące dofinansowania projektów w nast. obszarach „sportu dla wszystkich”:

 1. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
 2. Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
 3. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych, zawodowych i środowiskowych;
 4. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach rządowego programu "Współpraca z Polonią i Polakami za granicą"
 5. Wspieranie projektów „sportu dla wszystkich” (poz. 1-4) organizowanych przez fundacje powołane do prowadzenia działalności w obszarze sportu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej ministerstwa Konkurs

więcej:

http://www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2013-rok/1212,Konkurs-na-dofinansowanie-w-2014-roku-zadan-z-zakresu-upowszechniania-sportu-roz.html

 
Music: wigilia w Reymontówce w Chlewiskach 19.12.2013 PDF Drukuj Email

 
Prezentacja prac konkursowych na świąteczna pocztówkę. PDF Drukuj Email

Prezentujemy prace konkursowe biorące udział w konkursie na świąteczną pocztówkę bożonarodzeniową.

WIĘCEJ

 
Coroczna Wigilia w „Reymontówce” dla rodzin z gminy Kotuń PDF Drukuj Email

Coroczna Wigilia w „Reymontówce” dla rodzin z gminy Kotuń -

FOTORELACJA

Tradycyjnie, już od kilkunastu lat w grudniu w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach spotkały się osoby ubogie, samotne i potrzebujące pomocy na wieczerzy wigilijnej, by wspólnie zasiąść do świątecznego stołu. Tegoroczne spotkanie odbyło się 19 grudnia, a uczestniczyło w nim 50 przedstawicieli rodzin z terenu Gminy Kotuń.

Więcej…
 
Fotorelacja ze spotkania z uczestnikami konkursu na pocztówke świąteczną PDF Drukuj Email

ZOBACZ WIĘCEJ

WYNIKI TUTAJ

 

 
WYNIKI Konkursu plastycznego na Bożonarodzeniową Pocztówkę Świąteczną PDF Drukuj Email

 

Wyniki konkursu świątecznego pod patronatem
Wójta Gminy Kotuń oraz
Księdza Proboszcza Parafii pw. Św. Antoniego w Kotuniu

Więcej…
 
ISTOTNE ZMIANY W SYSTEMIE NALICZANIA OPŁAT ŚRODOWISKOWYCH OD 2013 r. PDF Drukuj Email

Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że od 1 stycznia 2013 r. nastąpiła zmiana systemu naliczania opłat z półrocznego na roczny, wynikająca z modyfikacji zapisówustawy Prawo ochrony środowiska (Poś) w art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz.U. z 2012 r., poz. 1342).

 

Więcej…
 
Wyróżnienie dla GOPS w Kotuniu PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu został wytypowany  w 2013 r. do wyróżnienia „Zawsze pomocni” za wdrażanie nowego modelu działań opartych na aktywnej integracji i pracy socjalnej, poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i działaniach własnych, które przyczyniły się do zmiany wizerunku Ośrodka w środowisku lokalnym.

Więcej…
 
Katalog usług załatwianych w Urzedzie Gminy w Kotuniu PDF Drukuj Email

 

 

Więcej…
 
Profil zaufany dla mieszkańców Gminy Kotuń PDF Drukuj Email

 

Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany - bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją.

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.

 

PROFIL ZAUFANY MOŻNA UZYSKAĆ W URZĘDZIE STANU CYWILNEGO W KOTUNIU

 

Materiał informacyjny o profilu zaufanym (PDF 3,58 MB)

 
E-PUAP elektroniczna platforma obsługi mieszkańców PDF Drukuj Email

ePUAP: UG KOTUŃ  skrytka odbiorcza:

/142603/skrytka

Co to jest ePUAP (więcej: http://epuap.gov.pl/ )

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP to system informatyczny, dzięki któremu obywatele mogą załatwiać sprawy urzędowe za pośrednictwem internetu, natomiast przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usług w postaci elektronicznej. Ideą przyświecającą budowie ePUAP było stworzenie jednego, łatwo dostępnego i bezpiecznego elektronicznego kanału udostępniania usług publicznych; tak powstał portal www.epuap.gov.pl.

Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

o    Obywatelami a administracją

o    Przedsiębiorcami a administracją
o    Instytucjami administracji publicznej

 

ePUAP dla obywateli

 

Obywatele, poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl, korzystają z Katalogu Usług. Jest to narzędzie standaryzujące sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej. Jego celem jest utrzymywanie spójnej listy usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną oraz ich efektywne wyszukiwanie, nawigowanie, wertowanie i filtrowanie.

ePUAP dla podmiotów publicznych

Korzyścią dla podmiotów publicznych, wynikającą z wykorzystania portalu www.epuap.gov.pl, jest możliwość bezpłatnego udostępniania usług publicznych poprzez internet. Podmioty publiczne, korzystając z platformy, nie muszą budować własnych systemów, w celu umożliwienia obywatelowi kontaktu z instytucją i załatwienia sprawy urzędowej. Udostępniona funkcjonalność Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)umożliwiła instytucjom publicznym wywiązanie się z obowiązku, wynikającego z ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przyjmowania dokumentów w postaci elektronicznej (wnoszenia podań i wniosków oraz innych czynności w postaci elektronicznej). W celu uporządkowania wzorów oraz formularzy dokumentów elektronicznych, stworzono Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów (CRD), czyli bazę skupiającą w jednym miejscu obowiązujące w administracji wzory i formularze.

 

 
Konkurs plastyczny na Bożonarodzeniową Pocztówkę Świąteczną PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Kotuń oraz Ksiądz Proboszcz Parafii pw. Św. Antoniego w Kotuniu

ogłaszają konkurs

na najładniejszą kartę świąteczną.

Najlepsze trzy prace w poszczególnych kategoriach zostaną wydane w formie kart pocztowych, które będą rozprowadzane od 5 grudnia br.


Do udziału w konkursie na kartkę zapraszamy wszystkie chętne dzieci i młodzież

Regulamin konkursu:

 1. Format prac: A4, pojedyncze.
 2. Techniki plastyczne dowolne (malowanie, wyklejanie, wydrapywanie, formy graficzne, techniki mieszane, itp.)
 3. Jury oceni: pomysł, oryginalność, wykonanie, estetykę, treść.
 4. Każda osoba może nadesłać maksymalnie do dwóch prac.
 5. Do konkursu zapraszamy dzieci i młodzież w dwóch grupach wiekowych: I. Uczniowie szkoły podstawowej /II. Uczniowie gimnazjum.
 6. Na każdej pracy na odwrocie ma być wskazany autor (imię i nazwisko, wiek, szkoła)
 7. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie ogłoszone w dniu 2 grudnia br. TYLKO na stronach internetowych Gminy Kotuń (www.kotun.pl)  oraz Parafii (www.parafia.kotun.pl).
 8. Wręczenie dyplomów oraz otwarcie wystawy najlepszych prac odbędzie się 5 grudnia o godzinie 14,30 w Bibliotece Publicznej w Kotuniu. Wszystkie prace biorące udział w konkursie zostaną opublikowane na stronach internetowych Gminy www.kotun.pl oraz Parafii pw. św. Antoniego w Kotuniu (www.parafia.kotun.pl )
 9. Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne ze zgodą rodziców / opiekunów prawnych na:
  - upublicznienie danych autora zgodnie z punktem 6 Regulaminu.
  - przekazania praw autorskich do złożonych prac na rzecz Parafii pw. Św. Antoniego w Kotuniu do publikacji prac na stronie UG Kotuń, Parafii w Kotuniu, promocji w mass mediach oraz druku i sprzedaży pocztówek świątecznych.
  - zebrane dane będą przetwarzane i wykorzystane przez Urząd Gminy w Kotuniu i Parafię pw. św. Antoniego w Kotuniu (organizatorów Konkursu) do prowadzenia niniejszego konkursu. Dane są przekazywane dobrowolnie. Informujemy także o prawie do dostępu oraz możliwości poprawienia danych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Administratorem danych jest UG Kotuń
 10. Prace należy składać do dnia 29 listopada 2013r. do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Kotuniu.

Wszelkie pytania należy kierować do:

 • Urząd Gminy - Sekretarz Gminy Sławomir Smolak
 • Parafia pw. Św. Antoniego w Kotuniu  -Ks. Mirosław Żaczek

 

 
Dzień Niepodległosci w Gręzowie - 11.11.2013 PDF Drukuj Email

W dniu 10 listopada 2013 r. w Wiejskim Domu Kultury w Gręzowie odbyły się obchody związane z 95 Rocznicą Odzyskania Niepodległości. Uroczystości towarzyszył program patriotyczny w wykonaniu zespołu ludowego „Gręzowianki” oraz lokalnej młodzieży. Motywem przewodnim przedstawienia była idea wolności, która przyświecała Polakom podczas powstań narodowych i I wojny światowej.

FOTOGALERIA

 


fot. i opr. Michał Adamczyk


 
Polskie pieśni patriotyczne PDF Drukuj Email

 
11.11.2013 DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI W KOTUNIU PDF Drukuj Email

ZAPRASZAMY NA OBCHODY DNIA NIEPODLEGŁOŚCI

11 LISTOPADA 2013

W związku z obchodami Dnia Niepodległości w dniu 11 listopada, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców Gminy Kotuń  do udziału w uroczystościach Obchodów 95 rocznicy Odzyskania Niepodległości.

Program obchodów:
Godzina 11,00 Msza Św. w kościele Św. Antoniego w Kotuniu
Godzina 12,00 – po Mszy Św. złożenie wiązanek pod pomnikiem „Walki i Męczeństwa” w Kotuniu oraz przemarsz do Gimnazjum na okolicznościowa akademię.

Wójt Gminy Kotuń
(-)

Sławomir Adamiak

Bardzo serdecznie zapraszamy


 
FILM: Dzień Edukacji Narodowej w Kotuniu - część 2 występ młodzieży z Gimnajzum w Kotuniu PDF Drukuj Email

 

opr. Sławomir Smolak. UG Kotuń 2013

 

ZOBACZ cz. 1

 
FILM: Dzień Edukacji w Gminie Kotuń - cz.1 PDF Drukuj Email

Opr. Sławomir Smolak, UG Kotuń, 2013

zobacz cz. 2

 
FILM: ŚW. ANTONI - BOŻY WOJOWNIK - patron parafii w Kotuniu PDF Drukuj Email
Więcej…
 
Żelazne, Diamentowe i Złote Gody w Kotuniu. PDF Drukuj Email

Żelazne, Diamentowe i Złote Gody w Kotuniu.

 

W dniu 24 października 2013 r. w Publicznym Gimnazjum w Kotuniu odbyła się uroczystość Żelaznych, Diamentowych i Złotych Godów małżeńskich.

 

Więcej…
 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 15 z 21

Informacja o ciasteczkach

Statystyka

ZAPRASZAMY