Aktualności z Gminy Kotuń


Sukcesy zawodniczki z Kotunia - wice – mistrzostwo Polski PDF Drukuj Email

" Zawodniczka z gminy Kotuń, Ola Roman zdobyła  wice – mistrzostwo Polski w konkurencji Form Przy Muzyce w zawodach organizowanych przez Polski Związek Kick Boxingu, które odbyły się 6 kwietnia w Gdyni. Wyjazd na zawody został sfinansowany przez WójtaGgminy Kotuń Pana Sławomira Adamiaka. Ola Roman reprezentowała Klub Sportowy Kawashi Siedlce, jednocześnie informujemy, że Klub prowadzi zajęcia w Żeliszewie Dużym i w Kotuniu, gdzie cały czas trwa nabór do sekcji, zajęcia dla dzieci i młodzieży gminy Kotuń są bezpłatne. Zainteresowanych zapraszamy na stronę internetową www.kawashi.pl. "

 
WORKI/POJEMNIKI BRĄZOWE - JAK SEGREGUJEMY PDF Drukuj Email

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

 

worki lub pojemniki

BRĄZOWE

PAMIĘTAJ !

Odpady wyrzucaj bezpośrednio do worka lub pojemnika, bez używania dodatkowych worków foliowych i reklamówek.

Wyrzucamy odpady STAŁE, NIE PŁYNNE!

TU WRZUCAMY:

 • Resztki żywności
 • Obierki i resztki owoców i warzyw
 • Liście i trawa, kwiaty i pozostałości z roślin ogrodowych
 • Przycięte części drzew i krzewów
 • Fusy po kawie i herbacie
 • łupiny z orzechów i skorupki jaj

TU NIE WRZUCAMY !!!

 • Zepsutej żywności resztek mięsa i kości
 • Popiołu
 • Odchodów zwierzęcych
 • Papierosów i niedopałków papierosów

Więcej…
 
WORKI/POJEMNIKI BRĄZOWE - JAK SEGREGUJEMY PDF Drukuj Email

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI

 

worki lub pojemniki

BRĄZOWE

PAMIĘTAJ !

Odpady wyrzucaj bezpośrednio do worka lub pojemnika, bez używania dodatkowych worków foliowych i reklamówek.

Wyrzucamy odpady STAŁE, NIE PŁYNNE!

TU WRZUCAMY:

 • Resztki żywności
 • Obierki i resztki owoców i warzyw
 • Liście i trawa, kwiaty i pozostałości z roślin ogrodowych
 • Przycięte części drzew i krzewów
 • Fusy po kawie i herbacie
 • łupiny z orzechów i skorupki jaj

TU NIE WRZUCAMY !!!

 • Zepsutej żywności resztek mięsa i kości
 • Popiołu
 • Odchodów zwierzęcych
 • Papierosów i niedopałków papierosów

Więcej…
 
WORKI/POJEMNIKI ŻOŁTE - JAK SEGREGOWAĆ PDF Drukuj Email

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

worki lub pojemniki

ŻÓŁTE

PAMIĘTAJ !

Wrzucaj czyste opakowania, zgnieć butelki i puszki przed wrzuceniem.

Opakowania wielomateriałowe są to opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić w sposób ręczny

TU WRZUCAMY:

 • Butelki po napojach (ZGNIECIONE)
 • Butelki po płynach do mycia
 • Plastikowe zakrętki
 • Plastikowe torebki, worki i reklamówki foliowe
 • Kartony po mleku i sokach
 • Torebki po przyprawach i zupach
 • Puszki po napojach i konserwach
 • Metalowe nakrętki i kapsle
 • Aluminiowe folie, drobny złom

TU NIE WRZUCAMY !!!

 • Butelek i pojemników z zawartością
 • Butelek i pojemników po smarach, olejach silnikowych, farbach i lakierach, opakowań po lekach
 • Butelek po płynach chłodniczych
 • Styropianu, pojemników i opakowań po środkach ochrony roślin
 • Baterii, puszek i opakowań po aerozolach farbach i lakierach,
 • Opakowań metalowych z jakąkolwiek zwartością

 

Więcej…
 
WORKI/POJEMNIKI ŻOŁTE - JAK SEGREGOWAĆ PDF Drukuj Email

TWORZYWA SZTUCZNE, METALE I OPAKOWANIA WIELOMATERIAŁOWE

worki lub pojemniki

ŻÓŁTE

PAMIĘTAJ !

Wrzucaj czyste opakowania, zgnieć butelki i puszki przed wrzuceniem.

Opakowania wielomateriałowe są to opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można rozdzielić w sposób ręczny

TU WRZUCAMY:

 • Butelki po napojach (ZGNIECIONE)
 • Butelki po płynach do mycia
 • Plastikowe zakrętki
 • Plastikowe torebki, worki i reklamówki foliowe
 • Kartony po mleku i sokach
 • Torebki po przyprawach i zupach
 • Puszki po napojach i konserwach
 • Metalowe nakrętki i kapsle
 • Aluminiowe folie, drobny złom

TU NIE WRZUCAMY !!!

 • Butelek i pojemników z zawartością
 • Butelek i pojemników po smarach, olejach silnikowych, farbach i lakierach, opakowań po lekach
 • Butelek po płynach chłodniczych
 • Styropianu, pojemników i opakowań po środkach ochrony roślin
 • Baterii, puszek i opakowań po aerozolach farbach i lakierach,
 • Opakowań metalowych z jakąkolwiek zwartością

 

WORKI LUB POJEMNIKI CZARNE – ODPADY KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ POWYŻSZYM KRYTERIOM

Wskazówka 1: ELEKTROŚMIECI.
Elektrośmieci można oddać bezpłatnie w sklepie, gdy kupujemy nowy sprzęt (1:1), w punkcie serwisowym (jeżeli naprawa jest niemożliwa lub nieopłacalna) oraz w specjalnie wyznaczonym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Za pozostawienie elektrośmieci w niedozwolonym miejscu grozi kara grzywny do 5000 złotych.


Wskazówka 2: LEKI


Niezużytych leków nie powinno się wyrzucać do kosza na śmieci, ponieważ zawarte w nich substancje mogą się w ten sposób przedostać do środowiska i je zatruwać. W wielu aptekach działają punkty przyjmowania niezużytych leków – farmaceuci będą wiedzieli, co z nimi zrobić i jak je zutylizować. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych również przyjmuje niezużyte leki.


Wskazówka 3: BATERIE


Baterii również nie należy wrzucać do zwykłego śmietnika. W wielu sklepach (zwłaszcza elektrycznych) znajdują się specjalne pojemniki na niepotrzebne, zużyte baterie. Zbiórki baterii organizują też często szkoły i organizacje ekologiczne. Istnieją także firmy wyspecjalizowane w utylizacji baterii i akumulatorów, jak również można je dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 

Wskazówka 4: UBRANIA


Niepotrzebne, nadające się do noszenia ubrania można wrzucać do kontenerów PCK, które stoją zazwyczaj przy ogólnodostępnych pojemnikach na surowce wtórne. Zanosząc ubrania do tych kontenerów, pozbywamy się za damo niepotrzebnych ubrań. Trzeba sobie zdawać jednak sprawę, że niewielka ich część trafia do osób potrzebujących – większość jest sprzedawana lub przetwarzana, a PCK otrzymuje jedynie część przypadającego z tego tytułu zysku.


Wskazówka 5: ODPADY ULEGAJACE BIODEGRADACJI (ORGANICZNE – KOMPOST)


Kompost to znakomity sposób na pozbycie się odpadów organicznych i zasilenie roślin w ogrodzie. Do kompostownika wrzuca się odpady z ogrodu (liście, gałęzie), słomę i trociny z klatek domowych zwierząt, resztki surowych owoców i warzyw (tylko te, które nie są pokryte chemią, np. skórki pomarańczy), fusy po kawie. Gotowane warzywa i słodycze mogą przyciągać szczury, więc raczej się nie zaleca ich wrzucania do kompostownika. Na kompost nie nadają się – ze względów higienicznych – mięso i kości.

 

Wskazówka 6: POPIÓŁ


Popiół należy gromadzić w sposób selektywny na terenie swojej nieruchomości, a następnie dostarczać do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

 
WORKI /POJEMNIKI ZIELONE- JAK SEGREGOWAĆ PDF Drukuj Email

SZKŁO

worki lub pojemniki

ZIELONE

PAMIĘTAJ !

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do worka lub pojemnika, wrzucaj czyste szkło, bez pozostałości jedzenia lub płynów

 

TU WRZUCAMY:

 • Butelki szklane po napojach i słoiki po żywności (CZYSTE)

 • Butelki po napojach alkoholowych

 • Szklane opakowania po kosmetykach

TU NIE WRZUCAMY !!!

 • Szkła stołowego tj. porcelany i ceramiki

 • Luster

 • Szkła okiennego, zbrojonego

 • Żarówek, reflektorów

 • Szkła żaroodpornego

 • Szyb samochodowych

 • Szklanych opakowań farmaceutycznych

Więcej…
 
WORKI /POJEMNIKI ZIELONE- JAK SEGREGOWAĆ PDF Drukuj Email

SZKŁO

worki lub pojemniki

ZIELONE

PAMIĘTAJ !

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do worka lub pojemnika, wrzucaj czyste szkło, bez pozostałości jedzenia lub płynów

 

TU WRZUCAMY:

 • Butelki szklane po napojach i słoiki po żywności (CZYSTE)

 • Butelki po napojach alkoholowych

 • Szklane opakowania po kosmetykach

TU NIE WRZUCAMY !!!

 • Szkła stołowego tj. porcelany i ceramiki

 • Luster

 • Szkła okiennego, zbrojonego

 • Żarówek, reflektorów

 • Szkła żaroodpornego

 • Szyb samochodowych

 • Szklanych opakowań farmaceutycznych

Więcej…
 
WORKI/POJEMNIKI NIEBIESKIE - JAK SEGREGOWAĆ PDF Drukuj Email

ULOTKA - JAK SEGREGOWAĆ ODPADY !!!

PAPIER I MAKULATURA

worki lub pojemniki

NIEBIESKIE

PAMIĘTAJ !

Usuń zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania.

WRZUCAMY:

 • Gazety,

 • czasopisma

 • Papier szkolny i biurowy

 • Torebki papierowe (czyste)

 • Papier pakowy

 • Pudełka kartonowe i tekturowe

TU NIE WRZUCAMY !!!

 • Zabrudzonego i tłustego papieru

 • Papieru z folią

 • Kartonów typu PET po mleku, sokach i napojach

 • Artykułów i papierów higienicznych tj. pampersy, podpaski

 • Tapet, Foliowanych katalogów

 • Kalka ołówkowa i techniczna

 • Pergamin i bibuła

Więcej…
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOTUŃ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADOW KOMUNALNYCH PDF Drukuj Email

WÓJT GMINY KOTUŃ INFORMUJE, ŻE SEJM RP ZMIENIŁ USTAWĘ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, KTÓRA OD 1 LIPCA 2013 ROKU WPROWADZA NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Więcej…
 
INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY KOTUŃ W ZWIĄZKU ZE ZMIANĄ SYSTEMU ZBIÓRKI ODPADOW KOMUNALNYCH PDF Drukuj Email

 

WÓJT GMINY KOTUŃ INFORMUJE, ŻE SEJM RP ZMIENIŁ USTAWĘ O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH, KTÓRA OD 1 LIPCA 2013 ROKU WPROWADZA NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI

Więcej…
 
Boże Miosierdzie - przedstawienie w parafii Sw. Antoniego PDF Drukuj Email


W dniu 7 kwietnia 2013 r w święto Bożego Miłosierdzia w parafii pw. Św. Antoniego w Kotuniu zostało wystawione przedstawienie o Bożym Miłosierdziu na podstawie Dzienniczka Siostry Faustyny Kowalskiej. Spektakl przygotował Ks. Mirosław z grupa młodzieży Gimnazjum w Kotuniu. Młodzież złożyła w ten sposób swój hołd Ojcu Świętemu Błogosławionemu Janowi Pawłowi II w 8 rocznicę śmierci.

 
1.5 mln zł na drogi dla Kotunia. Lepsza komunikacja w gminie Kotuń PDF Drukuj Email
środa, 10 kwietnia 2013 18:44

2013.04.10. Modernizacyjne prace drogowe przeprowadzone w gminie Kotuń (pow. siedlecki) zostaną dofinansowane ze środków unijnych.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 1,8 mln zł,

z czego wsparcie z UE to blisko 1,5 mln zł.

 

fot. Radosław Strzaliński

Umowę w tej sprawie podpisali 10 kwietnia br. członek zarządu województwa mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska i wójt gminy Kotuń Sławomir Adamiak.

 

 

W granicach gminy Kotuń znajdują się 32 miejscowości, przez które przechodzą główne krajowe szlaki komunikacyjne. Aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort podróżowania, władze gminy podjęły się modernizacji oraz budowy lokalnych dróg

 

Więcej…
 
Pliki cookies na stronie "kotun.pl" i subdomen www.nazwa.kotun.pl PDF Drukuj Email

Pliki "cookies", tzw "ciasteczka" to niewielkie pliki zapisywane na dysku Użytkownika podczas odwiedzenia przez niego stron internetowych.

Więcej…
 
Burleska w Wenecji w wykonaniu dzieci i młodzieży z Kotunia PDF Drukuj Email

8 marca 2013r o godz. 19.00  w Publicznym Gimnazjum w Kotuniu odbył się spektakl "Burleska w Wenecji" w wykonaniu tancerzy zespołu "indigo dance art" . Zespołem kieruje Pani Kaja Łuczak. Wystąpiło około 100 tancerzy z Gminy Kotuń, Skórzec i Mrozy.

Scenariusz i reżyseria: Kaja Łuczak

Więcej…
 
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Kotuń o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku. Termin naboru 15 marca 2013 !!! PDF Drukuj Email

 

Wójt Gminy Kotuń

 

Działając na podstawie art. 13 w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz UCHWAŁA NR XXIV/158/2013 RADY GMINY KOTUŃ z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Kotuń w 2013 roku z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań Gminy Kotuń o charakterze pożytku publicznego w 2013 roku.


 

 

Więcej…
 
INFORMACJA: Reorganizacja Posterunku Policji w Kotuniu PDF Drukuj Email

W ZWIĄZKU Z  REORGANIZACJĄ POSTERUNKÓW POLICJI
DZIAŁAJĄCYCH W RAMACH KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W SIEDLCACH

WSZYSTKIE SPRAWY DOTYCZĄCE ZDARZEŃ

POWSTAŁYCH NA TERENIE GMINY KOTUŃ

NALEŻY ZGŁASZAĆ DO

KOMISARIATU POLICJI W MOKOBODACH

TELEFONY

25 643 2832  /  25 643 2830

TELEFONY ALARMOWE

997 LUB 112

 
Biuletyn Informacji Publicznej PDF Drukuj Email

ZAPRASZAMY na stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kotuniu

 
Gmina Kotuń wśród najlepszych w sporcie. PDF Drukuj Email

Gmina Kotuń  zajęła drugie miejsce we współzawodnictwie
Ludowych Zespołów Sportowych w 2012 roku
tuż za Gminą Siedlce a przed Gminą Zbuczyn.

 
HARMONOGRAM WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH 2013 r. W OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH NA TERENIE GMINY KOTUŃ PDF Drukuj Email

HARMONOGRAM WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH 2013 r. W OCHOTNICZYCH STRAŻACH POŻARNYCH NA TERENIE GMINY KOTUŃ

obsługujący z ramienia ZOGm ZOSP Kotuń


1. POLAKI        09.02.2013 r    godz. 18.00         Beata Polak-Skubisz , Artur Skwierczyński
2.ŻELISZEW     10.02.2013 r.   godz  15.00         Beata Polak-Skubisz, Artur Skwierczyński
3.SOSNOWE    16.02.2013 r.   godz. 17.00                                     Artur Skwierczyński
4.BROSZKÓW   17.02.2013 r.   godz. 15.00                                     Artur Skwierczyński
5.DĄBRÓWKA   23. 02.2013 r.  godz. 17.00        Beata Polak-Skubisz
6.KOTUŃ         24.02.2013 r.   godz.15.00         Beata Polak-Skubisz , Artur Skwierczyński


Prezes ZOGmZOSP w Kotuniu
Beata Polak-Skubisz

ZAPRASZAM

 
Jasełka w Gimnazjum w Kotuniu PDF Drukuj Email


 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 następna > ostatnia >>

Strona 15 z 20