Aktualności z Gminy Kotuń


2011-SIERPIEŃ: „Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu PDF Drukuj Email

GMINA KOTUŃ

realizuje projekt pn:

Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu”
FOTORELACJA:
www.picasaweb.com/gminakotun

 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

POBIERZ DOKUMENT

Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji

Całkowita wartość projektu: 4 234 970,73zł

Poziom dofinansowania z Unii Europejskie: 3 598 808,31zł

Okres realizacji: lata 2010-2013

 

Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury.

 

 

 

 

 
„Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu PDF Drukuj Email

GMINA KOTUŃ

realizuje projekt pn:

Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu”

 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

POBIERZ DOKUMENT

Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji

Całkowita wartość projektu: 4 234 970,73zł

Poziom dofinansowania z Unii Europejskie: 3 598 808,31zł

Okres realizacji: lata 2010-2013

 

Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury.

 

 

 

 

 
„Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu - stan na VIII 2011 PDF Drukuj Email

GMINA KOTUŃ

realizuje projekt pn:

Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu”

 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Więcej…
 
„Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu PDF Drukuj Email

GMINA KOTUŃ

realizuje projekt pn:

Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu”

 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

POBIERZ DOKUMENT

Priorytet VII: Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego

Działanie 7.2: Infrastruktura służąca edukacji

Całkowita wartość projektu: 4 234 970,73zł

Poziom dofinansowania z Unii Europejskie: 3 598 808,31zł

Okres realizacji: lata 2010-2013

 

Celem projektu jest wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu społeczności lokalnej do podstawowej infrastruktury.

 

 

 

 

 
„Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu - stan na VIII 2011 PDF Drukuj Email

GMINA KOTUŃ

realizuje projekt pn:

Dokończenie budowy Gimnazjum Publicznego w Kotuniu”

 

współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013”

Więcej…
 
NIEDZIELA 28.08.2011 - II KOLEJKA LIGI REGIONALNEJ LZS JESIEŃ 2011 PDF Drukuj Email

II KOLEJKA LIGI REGIONALNEJ LZS JESIEŃ 2011

Więcej…
 
Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową. (np. przez BORBRY) PDF Drukuj Email

Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.(np. BOBRY)

Wymagania formalne dotyczące wniosku

Wydział Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000
ZADANIE

Szacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową.

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, ze zm.).
WYMAGANE DOKUMENTY POTRZEBNE DO ROZPATRZENIA SPRAWY 1) wniosek o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez bobry;
2) mapa ewidencyjna z zaznaczeniem działki, na której wystąpiła szkoda;
3) aktualny wypis i wyrys z rejestru gruntów;
4) umowa dzierżawy (w przypadku dzierżawienia działki);
5) upoważnienia od ewentualnych współwłaścicieli;
6) pozwolenie na budowę (w przypadku szkód wyrządzonych w obwałowaniach stawów rybnych) lub pozwolenie wodno-prawne (w przypadku korzystania z wód płynących).
FORMA ZAŁATWIENIA SPRAWY Protokół oględzin i szacowania szkody wyrządzonej przez bobry w gospodarstwach rolnych, leśnych i rybackich.
MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa dla terenu powiatów:
-grodziskiego, legionowskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, wyszkowskiego, żyrardowskiego oraz miasta na prawach powiatu Warszawa.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych I:
- w Siedlcach ul. Kazimierzowska 23, 08-110 Siedlce dla terenu powiatów: siedleckiego, łosickiego, garwolińskiego, mińskiego, sokołowskiego, węgrowskiego oraz miasta na prawach powiatu Siedlce;
- w Ostrołęce ul. Gorbatowa 15, 07-410 Ostrołęka dla terenu powiatów: ostrołęckiego, makowskiego, ostrowskiego, przasnyskiego oraz miasta na prawach powiatu Ostrołęka;
- w Ciechanowie ul. 17 Stycznia 7, 06-400 Ciechanów dla terenu powiatów: ciechanowskiego, mławskiego, pułtuskiego, płońskiego oraz miasta na prawach powiatu Ciechanów.

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych II:
- w Radomiu ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom dla terenu powiatów: radomskiego, białobrzeskiego, grójeckiego, kozienickiego, lipskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego oraz miasta na prawach powiatu Radom;
- w Płocku ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock dla terenu powiatów: płockiego, gostynińskiego, sierpeckiego sochaczewskiego, żuromińskiego oraz miasta na prawach powiatu Płock.
OPŁATA Brak.
TRYB ODWOŁAWCZY Brak.
UWAGI / INNE INFORMACJE Brak.
WNIOSKI DO POBRANIA
 
Uniwersytet III Wieku rusza od września w Kotuniu PDF Drukuj Email

Stowarzyszenie Nasz Kotuń z Kotunia przy współpracy UG Gminy Kotuń pozyskało środki finansowe od Wojewody Mazowieckiego na uruchomienia działań na rzecz osób starszych. Calość finansów na realizacje tego projektu pochodzi więc od Wojewody i ze środków własnych Stowarzyszenia.

Od września br na terenie gminy Kotuń ruszają zajęcia dla seniorów w ramach Uniwersytetu III wieku (UTW).

Uroczysta inauguracja roku akademickiego odbędzie się 2 września o godzinie 14,30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Kotuniu. Podczas tego spotkanie przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji przedstawi wykład na temat metod, jakimi posługują się przestępcy wobec osób starszych. Podczas spotkanie seniorzy dęba mogli zapisać się na poszczególne zajęcia, jakie sa zaplanowane na ten rok w ramach UTW

W ramach UTW będą realizowane następujące bloki tematyczne:

1.SEKCJA JĘZYKOWA.

Ze względu na kontakty z gminą partnerską w Niemczech będzie to język niemiecki, który docelowo ma pomóc seniorom w komunikacji z seniorami z gminy Oberkreamer. W tym roku zaplanowano 15 godzin języka niemieckiego. W zależności od zainteresowania planujemy też uruchomić język angielski

2. SEKCJA  MEDYCYNY  i PROFILAKTYKI  ZDROWIA.

W ramach tej sekcji zaplanowano:
1) 15 godzin zajęć ruchowych dla seniorów na sali gimnastycznej , które zaowocują powstaniem sekcji Nordic Walking Seniorów  i opracowaniem ścieżek do spacerów dla seniorów.
2) Wykłady otwarte z zakresu medycyny, kosmetologii i prewencji i bezpieczeństwa osób starszych. Pierwszy wykład z zakresu zabezpieczeń przed przestępstwami wobec osób starszych odbędzie się w dniu 2 września podczas inauguracji UTW w Kotuniu.Planujemy spotkania z lekarzem , kosmetologiem, oraz funkcjonariuszami Policji.

3. SEKCJA INFORMATYCZNA.

Zaplanowano 16 godzin zajęć komputerowych, które będą podstawą do nabycia podstawowych umiejętności obsługa komputera i "serfowania w sieci" Jednocześnie członkowie Stowarzyszenia od września uruchomiają:

4. LOKALNY PUNKT DOSTĘPU DO INTERNETU DLA OSÓB STARSZYCH.

Od września członkowie Stowarzyszenia będą dyżurować dwa razy w tygodniu po 4 godziny udostępniając seniorom z gminy Kotuń komputer i dostęp do internetu oraz będą pomagać osobom nieposługującym się komputerem w wykorzystaniu urządzeń teleinformatycznych.

5. SPOTKANIE INTEGRACYJNE

W grudniu (29 grudnia br) zaplanowano spotkanie integracyjne seniorów celem podsumowania działalności UTW i przyjęcia założeń na rok 2012 r.


Kto może wziąć udział w zajęciach Uniwersytetu III wieku:

1. osoby starsze, które ukończyły 65 lat i mieszkają na obszarze woj. mazowieckiego

Serdecznie zapraszamy do zapisów na zajęcia Uniwersytetu III wieku: kontakt: Kazimierz Olszewski, Prezes Stowarzyszenia tel. 660664403 lub w Urzędzie Gminy Kotuń - 256414383 ( Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. )

 
Terminarz rozgrywek LIGI Regionalnej LZS "Jesień 2011" PDF Drukuj Email

Terminarz rozgrywek LIGI Regionalnej LZS

"Jesień 2011"

Więcej…
 
Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie PDF Drukuj Email

 

Dz.U.10.234.1536, 2011-07-01 zm. Dz.U.2011.112.654 art. 166

1. USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity)

 
67. rocznica „Akcji Burza” PDF Drukuj Email

W dniu 24 lipca 2011r. w gminie Kotuń obchodzono 67. rocznicę „Akcji Burza”. Uroczystość odbyła się przy obelisku upamiętniającym miejsce koncentracji żołnierzy Armii Krajowej, który odsłonięto w 2004r.- w 60. rocznicę Akcji.


W spotkaniu wzięli udział weterani, którzy uczestniczyli w Akcji Burza: Roman Danielak, Eugeniusz Kurkus, Jan Pluta. Wszyscy trzej przedstawili swoje wspomnienia związane z przeżyciami z roku 1944. Na oficjalną część uroczystości wystawiono poczet sztandarowy kotuńskiego Koła Gminnego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Spotkanie swoim występem uświetnił zespół artystyczny Koło Emerytów w Kotuniu, który zaprezentował bogaty repertuar pieśni partyzanckich.

 

Więcej…
 
Ankieta Współpracy z Org. Pozarzadowymi w roku 2012 PDF Drukuj Email

 

dotyczy org. pozarządowych z terenu gminy Kotuń:

Przekazujemy Państwu Ankietę potrzeb i propozycji dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Kotuń, które chcielibyście wprowadzić do Programu Współpracy Gminy Kotuń z Org. Pozarządowymi w roku 2012. r.

Bardzo proszę o wypełnienie ankiety, która będzie podstawą do opracowania budżetu Gminy Kotuń i terminowe przekazanie do UG Kotuń. Ankieta jest do pobrania na stronie www.kotun.pl w zakładce III sektor – NGO – Ankieta Współpracy

pobierz ankietę: plik WORD

 
Ankieta Współpracy z Org. Pozarzadowymi w roku 2012 PDF Drukuj Email

 

dotyczy org. pozarządowych z terenu gminy Kotuń:

Przekazujemy Państwu Ankietę potrzeb i propozycji dla organizacji pozarządowych z terenu gminy Kotuń, które chcielibyście wprowadzić do Programu Współpracy Gminy Kotuń z Org. Pozarządowymi w roku 2012. r.

Bardzo proszę o wypełnienie ankiety, która będzie podstawą do opracowania budżetu Gminy Kotuń i terminowe przekazanie do UG Kotuń. Ankieta jest do pobrania na stronie www.kotun.pl w zakładce III sektor – NGO – Ankieta Współpracy

pobierz ankietę: plik WORD

 
Finał rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Wójta PDF Drukuj Email

W dniu 7 sierpnia odbyły się finały rozgrywek w piłkę nożną o Puchar Wójta.

Więcej…
 
2011.07.24 SPRAWOZDANIE Z EGZAMINU GIMNAZJALNEGO -OKE 2011 PDF Drukuj Email

pobierz - dane OKE 2011

 
2011.07.24 SPRAWOZDANIE ZE SPRAWDZIANU DLA UCZNIÓW W SZÓSTEJ KLASIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ - OKE 2011 PDF Drukuj Email

pobierz - dane OKE za 2011 r.

 
2011-07-24 Wyniki sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej w 2011 r. - dane OKE 2011 PDF Drukuj Email

pobierz

 
Pogoda w Kotuniu PDF Drukuj Email

 
III sektor zwiększa swoje wpływy w gminie Kotuń PDF Drukuj Email

8 lipca br KRS zarejestrować w miejscowości Polaki, gmina Kotuń nowe stowarzyszenie.

Stowarzyszenie "SURSUM CORDA"

Adres: Polaki 70, 08-130 Kotuń

Więcej…
 
Jastrząb Żeliszew po raz trzeci z rzędu mistrzem ligi LZS! PDF Drukuj Email

17.07.2011 na ten dzień czekali nie tylko zawodnicy ale także kibice. Tego dnia odbył się finał ligi LZS. Po meczach fazy grupowej zostały wyłonione 4 najlepsze drużyny które miały walczyć o mistrzostwo ligi. Drużyny zostały skojarzone w meczach półfinałowych w następującym porządku: Jastrząb Żeliszew i zespół Sokół Sionna, a drugi półfinał to mecz LZS Żeliszew z LZS Oleśnica.

Więcej…
 
Gminne Zawody OSP w Kotuniu - 10 lipca 2011 cz 4 PDF Drukuj Email


źródło: TV Powiat

 
<< pierwsza < poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 18 19 następna > ostatnia >>

Strona 17 z 19