ZEAS Kotuń
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Kotuniu

Kontakt
Adres:
Siedlecka 56C
Kotuń
08 - 130 Kotuń

Telefon: +48 25 641 43 89 w. 22
Faks: +48 25 632 78 30
http://www.kotun.pl

Informacje: NIP 821 25 54 983
REGON 141669722
Kierownik - ELŻBIETA MISZCZAK