Zakład Gospodarki Komunalnej
Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu

Adres:
Weterynaryjna 28
08 - 130 Kotuń

Telefon: +48 25 641 43 98
Faks: +48 25 641 43 98
http://www.kotun.pl

Informacje: Zakład Gospodarki Komunalnej w Kotuniu
NIP 821 21 97 201
REGON 711681403
Kierownik - BOGDAN KUĆ