Prezes
Prezes Gminnego Zarządu OSP w gminie Kotuń Beata Polak-Skubisz

Adres:
gmina Kotuń