Stowarzyszenie SURSUM CORDA
Prezes Zarządu Stow. SURSUM CORDA Anna Bartczak vel Kajetaniak

Adres:
Polaki 70, 08-130 Kotuń
Polaki 70
mazowieckie
08-130 Kotuń

http://www.kotun.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=143&Itemid=280