Wybory Samorządowe 2014 : ZAWIADOMIENIE o sporządzeniu spisu wyborców PDF Drukuj Email

 

 

Wójt Gminy Kotuń,
ul. Siedlecka 56 ,

08-130 Kotuń

ZAWIADOMIENIE
o sporządzeniu spisu wyborców

Na podstawie art. 36 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.), Wójt Gminy Kotuń zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców dla potrzeb przeprowadzenia wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r. , spis został sporządzony w formie elektronicznej oddzielnie dla każdego obwodu głosowania. Spis będzie udostępniony do wglądu od dnia 26 października 2014 r. do dnia 10 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy, przy ul. Siedleckiej 60A w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu.