WYNIKI REFERENDUM LOKALNEGO z dnia 22 kwietnia 2012 r. PDF Drukuj Email

Na podstawie protokołu Gminnej Komisji do Spraw Referendum Gminnego Komisja ustaliła następujące wyniki:

  • Liczba osób uprawnionych do głosowania: 6815 (100%)*
  • Liczba kart wyjętych z urn przez komisje obwodowe: 1146 ( 16,81%)
  • Liczba kart ważnych (liczba osób, które wzięły udział w głosowaniu: 1146 ( 16,81%)
  • Liczba głosów ważnych: 1123 (16,47%)
  • Liczba głosów nieważnych: 23 (0,33%)

* uwaga formalna: w nawiasach wyliczenia procentowe dokonane zostały przez autora niniejszego artykułu

Liczba głosów pozytywnych"TAK": 985 (14,45%)

Liczba głosów negatywnych "NIE": 138 (2,02%)

 


 

Pkt 13 Protokołu

"Komisja stwierdza, że w referendum wzięło udział 1149 osób, Uprawnionych do głosowania było 6815 osób, w referendum wzięło więc udział mniej niż 30 % uprawnionych do głosowania; frekwencja wyniosła 16,86%.

W związku z powyższym - na podstawie art. 55 ustawy z dnia 15 IX 2000 r. o referendum lokalnym (Dz.U.Nr88,poz.985,z późn, zmianami) referendum jest nieważne."

 


Pkt 15 Protokołu:

 

"Z uwagi na powyższe Komisja stwierdza, że referendum jest nieważne."

 


Pkt. 17. Komisja nie wniosła zarzutów do Protokołu.

 

Protokół podpisany został przez 6 członków Gminnej Komisji ds. Referendum Lokalnego.