W partnerstwie łatwiej o duże pieniądze. 1.6 mln unijnego wsparcia dla Gminy Kotuń i 5 samorządów PDF Drukuj Email

Gmina Kotuń wraz z Gminą Cegłów, Jakubów, Paprotnia, Miastków Kościelny i Żelechów w ramach partnerstwa z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej otrzyma w tym roku wsparcie na szkolenia pracowników samorządowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej.

Gminy otrzymają z unijnego wsparcia kwotę  1 632 612 zł.

Inicjatorem partnerstwa jest Wójt Gminy Kotuń  Sławomir Adamiak, który w roku 2011 wdrożył metodę samooceny CAF w ramach projektu MSWiA w zakresie kompleksowego zarządzania jakością jednostek samorządowych wg metody CAF 2006. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług i polepszenia komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami Gminy Kotuń.

Projekt przygotowany przez Gminy i FRDL  znalazł się na 5 miejscu (108,5 pkt) i został rekomendowany do dofinansowania.

 


 

W roku 2011 Urząd Gminy  Kotuń przystąpił do projektu MSWiA w zakresie kompleksowego zarządzania jakością jednostek samorządowych wg metody CAF 2006. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług i polepszenia komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcami Gminy Kotuń.  więcej na temat założeń wdrożonej metody samooceny CAF :http://www.kotun.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=488:wdraanie-metody-caf-2006-w-urzdzie-gminy-kotu-&catid=84:aktualnosci&Itemid=130