Wyróżnienie dla GOPS w Kotuniu PDF Drukuj Email

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu został wytypowany  w 2013 r. do wyróżnienia „Zawsze pomocni” za wdrażanie nowego modelu działań opartych na aktywnej integracji i pracy socjalnej, poprzez uczestnictwo w różnych formach edukacyjno-szkoleniowych organizowanych przez Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej i działaniach własnych, które przyczyniły się do zmiany wizerunku Ośrodka w środowisku lokalnym.

Uroczyste wręczenie wyróżnień odbyło się podczas Konferencji pt. „Zmiany w systemie pomocy społecznej na Mazowszu” – podsumowującej projekt systemowy „Razem dla Mazowsza –Edukacja w działaniu”, która odbyła  się w dniach 25-26 listopada 2013 r. w  Warszawie.

Do odebrania wyróżnienia została oddelegowana Pani Teresa Kozioł – Pracownik Socjalny.