Żródła dofinansowania zadania: Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń PDF Drukuj Email

INFORMACJA

 

 

 

Wójt Gminy Kotuń informuje, że zadanie pn.: ”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń” dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie www.wfosigw.pl oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej
www.nfosigw.pl w formie dotacji, w kwocie 47.849,76 zł”.

 

Kotuń dn. 25 09.2013 r. Wójt Gminy

/-/ Sławomir Adamiak