!!! AFRYKAŃSKI POMÓR ŚWIŃ !!! OBSZAR ZAKAŻONY !!! PDF Drukuj Email

 

 

WÓJT GMINY KOTUŃ INFORMUJE

Że  od  dnia  21.02.2014r.  na teren  powiatu siedleckiego nie należy przemieszczać świń pochodzących z obszaru zakażonego afrykańskim pomorem świń, t.j.:

z woj. podlaskiego:

  • powiat sejneński;
  • w powiecie augustowskim gminy: Płaska, Lipsk, Sztabin; powiat sokólski;
  • w powiecie białostockim gminy: Czarna  Białostocka,  Supraśl,  Zabudów, Michałowo, Gródek;
  • powiat hajnowski;
  • powiat bielski;
  • powiat siemiatycki;


z woj. mazowieckiego: powiat łosicki;

z woj. lubelskiego: powiat bialski; powiat włodawski;

Podstawa  prawna:  Decyzja  Wykonawcza  Komisji  z  dnia  18  lutego  2014r.  dotyczącą  niektórych  tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do  afrykańskiego pomoru świń w Polsce (2014/100/UE) – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L50/35 z  dn. 20.02.2014r., oraz art. 15 Dyrektywy rady 2002/60/WE z dnia 27 czerwca 2002r.

Szczegółowe  informacje  i  materiały  szkoleniowo­ informacyjne  dostępne  na tablicy  ogłoszeń  w Urzędzie Gminy w Kotuniu  i na stronie internetowej www.kotun.pl .

!!! AFRYKAŃSKI POMÓR  ŚWIŃ !!!

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZOBACZ


Wójt

( ­ ) mgr Sławomir

Adamiak