Udostępnienie spisu wyborców uprawnionych do udziału w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. z terenu Gminy Kotuń PDF Drukuj Email

Wójt Gminy Kotuń,ul. Siedlecka 56 C,08-130 Kotuń


O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) - zawiadamiam o sporządzeniu spisu wyborców, uprawnionych do udziału w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. Spis wyborców jest udostępniany wyłącznie na pisemny wniosek w Urzędzie Gminy w Kotuniu ul. Siedlecka 60A w godzinach pracy urzędu od 05 do 16 maja 2014 r.

Wójt

/-/ mgr Sławomir Adamiak