XXXVIII Sesja Rady Gminy Kotuń: ABSOLUTORUM PRZYJĘTE PDF Drukuj Email

Rada Gminy Kotuń podczas XXXVIII Sesji Rady Gminy w Kotuniu przyznała absolutorium Wójtowi Gminy Kotuń Panu Sławomirowi Adamiakowi.

Za przyznaniem absolutorium na 13 obecnych radnych glosowało 11, nikt nie był przeciw i dwóch radnych wstrzymało się od głosu.