Wójt Gminy Kotuń ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Kotuń. Drukuj

http://kotun.bip.net.pl/?a=1618