Wójt Gminy Kotuń odwołuje drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości z zasobu mienia komunalnego Gminy Kotuń.

Drukuj

http://kotun.bip.net.pl/?a=1626