5 listopada 2021 r. sprawy związane z dowodami osobistymi można będzie załatwiać do godziny 12:00 w Urzędzie Gminy w Kotuniu

  • 11/3/2021 10:00:00 AM

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych zapisów ustawy o dowodach osobistych w piątek 5 listopada 2021 r. sprawy związane z dowodami osobistymi będzie można załatwić w Urzędzie Gminy w Kotuniu do godziny 12:00.

Przyjmowanie wniosków o wydanie i unieważnienie dowodu osobistego czy zgłoszenie jego utraty będzie się w tym dniu odbywało krócej w całym kraju w związku z wdrożeniem nowej wersji systemu.

Od dnia 7 listopada 2021 r. będą wydawane nowe dowody osobiste z odciskami palców i podpisem posiadacza dowodu osobistego.

Tym samym prosimy osoby, które chcą złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego na dotychczasowych zasadach o dokonanie tych czynności możliwie jak najszybciej. Dowody osobiste wydane do 7 listopada 2021 r.  zachowują swoją ważność.