Nabór kandydatów na rachmistrzów przedłużony

  • 2/9/2021 12:00:00 AM

Gminny Komisarz Spisowy w Kotuniu informuje, że decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do wykonywania czynności w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku zostaje przedłużony do 16 lutego br.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

  • przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
  • zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu naboru pod adresem:

https://www.kotun.pl/ogloszenie/og%C5%82oszenie-o-naborze-kandydatow-na-rachmistrzow-spisowych-narodowy-spis-powszechny-2021

W sprawie naboru można kontaktować się z Urzędem Gminy w Kotuniu, tel. 25 64 14 025.

Bieżące informacje na temat NSP 2021 dostępne są na portalu spis.gov.pl.