Ankieta

  • 11/18/2022 10:00:00 AM

Szanowni Państwo,
W związku z podjęciem prac nad „Strategią Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Siedlce na lata 2022-2030” w imieniu Wykonawcy, zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety. Ankieta jest anonimowa i skierowana jest do mieszkańców MOF Siedlce. Głównym celem ankiety jest zidentyfikowanie problemów i potencjałów rozwojowych w celu takiej ich zmiany, która przyniesie wzrost poziomu życia i zaspokojenia potrzeb społecznych. Zebrane odpowiedzi zostaną zaprezentowane w formie raportu będącego częścią opracowania.
Poniżej link do ankiety elektronicznej dla mieszkańców:
W dniach od 18.11.2022 r. do 02.12.2022 r. będzie możliwość wypełnienia niniejszej ankiety