Autostrad A2 - odszkodowania za grunty o nieuregulowanym stanie prawnym

  • 3/2/2022 1:45:00 PM

Wójt Gminy Kotuń informuje, że Wojewoda Mazowiecki prowadzi działania mające na celu ustalenie odszkodowania za nieruchomości, których stan prawny jest nieuregulowany lub częściowo nieuregulowany. Do Urzędu Gminy w Kotuniu przesyłane są zawiadomienia dotyczące m.in. sytuacji w których jeden ze współwłaścicieli nieruchomości zmarł, wszyscy współwłaściciele nieruchomości zmarli i nie można ustalić danych spadkobierców lub brak jest właściciela nieruchomości (działki w samoistnym posiadaniu).

 

Otrzymane informacje o wszczęciu postępowań są systematycznie publikowane w zbiorczych plikach .pdf na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kotuniu, w zakładce „Urzędowa Tablica ogłoszeń – Ogłoszenia ogólne”.

Link do tablicy ogłoszeń: >>>KLIK<<<

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z treścią powyższych informacji.