Bezpieczny wybró placówki całodobowej

  • 1/20/2022 3:52:00 PM

Bezpieczny wybór placówki całodobowej.

 

Wybór placówki zapewniającej całodobową opiekę to wielka odpowiedzialność osób, które chcą zapewnić swoim bliskim, wymagającym pomocy z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, godne i bezpieczne warunki pobytu. Wojewoda Mazowiecki apeluje o to, aby decyzja o zamieszkaniu w placówce stacjonarnej była zawsze podejmowana z pełną odpowiedzialnością. Szczególną uwagę należy zwrócić na to, aby wybrana placówka działała na podstawie zezwolenia Wojewody.

 

Poniżej przedstawiamy linki do sprawdzenia w rejestrach Wojewody, które placówki zapewniają wymagane standardy:

Rejestr domów pomocy społecznej dostępny jest na stronie https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejest-domow-pomocy-spolecznej Rejestr placówek  zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstawie-przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczej