Budowa Autostrady A2 - informacje, odszkodowania.

  • 1/14/2022 2:00:00 PM

Wójt Gminy Kotuń informuje, że w dniu 23 grudnia 2021 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki odcinek V od węzła „Gręzów” (z węzłem) do węzła „Swoboda” (z węzłem). Obwieszczenie dostępne jest pod adresem https://kotun.bip.net.pl/?a=8253


Ustalenie wysokości odszkodowania jest zadaniem Wojewody Mazowieckiego.


Wypłaty odszkodowania dokonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa. Telefon kontaktowy w sprawie nieruchomości i wypłaty odszkodowań: 22 209 24 19


W terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o wydaniu w/w decyzji można złożyć w GDDKiA w Warszawie pisemne oświadczenie o wcześniejszym wydaniu nieruchomości. Dodatkowe informacje, w tym wzór druku oświadczenia, dostępne są na poniższej stronie internetowej.


Dodatkowe 5% odszkodowania za wcześniejsze wydanie nieruchomości - strona GDDKiA.

https://www.gov.pl/web/gddkia/dodatkowe-5-odszkodowania-za-wczesniejsze-wydanie-nieruchomosci


WYPŁATA ODSZKODOWANIA - informacje dla osób wywłaszczonych - strona GDDKiA.

https://www.gov.pl/web/gddkia/iii-wyplata-odszkodowania


Strona projektu, najnowsze aktualności.

https://a2minsk-siedlce.pl/aktualnosci.html


ULOTKA Przejmowanie nieruchomości pod drogi krajowe - odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

https://a2minsk-siedlce.pl/img/news/2022-01/Przejmowanie_nieruchomosci_FAQ.pdf


ULOTKA Procedura odszkodowawcza - Informacja dla właścicieli nieruchomości

https://a2minsk-siedlce.pl/img/news/2022-01/Procedura_odszkodowawcza-informacja.pdf