Centralna ewidencja emisyjności budynków-nowe obowiązi właścicieli i zarządców budynków

  • 6/29/2021 12:00:00 AM

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowe obowiązki właścicieli i zarządców budynków

 

Wójt Gminy Kotuń informuje, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych.

 

Deklaracje będzie można składać:

 

Ø  w formie elektronicznej przy użyciu formularza elektronicznego dostępnego na stronie : zone.gunb.gov.pl

Ø  w formie papierowej – wypełniony dokument można wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędu Gminy Kotuń ul. Siedlecka 56C, 08-130 Kotuń (wnioski do pobrania)

 

Termin złożenia deklaracji

 

Ø  12 miesięcy dla budynków już istniejących – licząc od 1 lipca

Ø  W ciągu 14 dni od uruchomienia źródła ciepła lub spalania dla nowo powstałych budynków

 

Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

 

Za wdrożenie, uruchomienie i prowadzenie CEEB odpowiedzialny jest Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego. Szczegółowe informacji publikowane są na stronie: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjno%C5%9Bci-budynkow-faq

  

Podstawa prawna: ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków( Dz. U 2021r. poz 554 t.j.)

                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                Wójt Gminy Kotuń

                                                                                                                                                                                     /-/ Grzegorz Góral