Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

  • 7/22/2021 12:00:00 AM

Gmina Kotuń otrzymała wsparcie finansowe ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów ramach Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie

930 358,00zł zł, które zostały przeznaczone na rozbudowę budynku Posterunku Policji w Kotuniu. Wartość całkowita zadania to 1411567,00 zł