Gmina Kotuń otrzymała środki z budżetu Województwa Mazowieckiego

  • 6/18/2021 12:00:00 AM

Wójt Gminy Kotuń informuje, że Gmina Kotuń otrzyma wsparcie finansowe na zakup 4 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych wraz z sygnalizatorami bezruchu po 2 szt. dla jednostki OSP Nowa Dąbrówka i 2 szt. OSP Żeliszew Duży.