Gmina Kotuń otrzymała śwrodki z budżetu województwa mazowieckiego.

  • 4/28/2021 12:00:00 AM

28 kwietnia 2021 roku podpisana została umowa pomiędzy Gminą Kotuń a Województwem Mazowieckim w ramach „Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla rozwoju województwa mazowieckiego”.

Dzięki przychylności Pana Marszałka Adama Struzika oraz Pani Ewy Janiny Orzełowskiej i Pani Elżbiety Lanc - Członkiń Zarządu Województwa Mazowieckiego Gmina Kotuń otrzymała środki z budżetu województwa w wysokości 3 240 000 zł. Wsparcie to przyspieszy realizację projektu pn.: „poprawa układu komunikacyjnego na terenie Gminy Kotuń”, polegającego na budowie  i przebudowie istniejących już dróg na terenie gminy.

Szacowany koszt zadania wynosi 5 400 000 zł. Szczególne podziękowania składamy na ręce pani Ewy Janiny Orzełowskiej, która od wielu lat wspiera rozwój Gminy Kotuń i całego naszego regionu.