Gmina Kotuń zaprasza do składania ofert cenowych na USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST z terenu gminy Kotuń

  • 6/9/2021 12:00:00 AM

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, do którego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r., poz. 1579 ze zm.) nie stosuje się przepisów ww. ustawy, Gmina Kotuń zaprasza do składania ofert cenowych na:

 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Kotuń.

Wszelkie informacje wraz załącznikami do pobrania znajdują się w zakładce do pobrania lub TUTAJ