granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR

  • 10/28/2021 8:55:00 AM

Centrum Projektów Polska Cyfrowa rozpoczęło nabór wniosków o granty na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR. Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.


Gmina Kotuń planuje złożyć wniosek o dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego dla dzieci z rodzin byłych pracowników PGR, dlatego też zwracamy się z prośbą do rodziców/opiekunów prawnych dziecka, które jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunowie prawni), którzy pracowali niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej  i zamieszkuje w miejscowości lub gminie, w której także funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej w miejscowościach: Broszków, Cisie-Zagrudzie i Ryczyca, do złożenia oświadczenia podanego w załączniku, dostępnego również: w Urzędzie Gminy w Kotuniu, pok. nr 3. 

Wymagane dokumenty:

 

1.       Oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku lub oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność;

2.       W razie posiadania dokumentów potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR, należy go dołączyć go do niniejszego oświadczenia;

Oświadczenie można złożyć w wyżej wymienionej placówce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 listopada 2021 r. do godz. 15.00