Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

  • 1/12/2020 12:00:00 AM

Zgodnie z zapisem Art. 111  pkt 4 ustawy z dnia z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi , Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, oraz oświadczenia o tajemnicy przedsiębiorstwa.