Inwentaryzacja źródel ciepła zakończona!

  • 12/8/2020 12:00:00 AM

Wójt Gminy Kotuń informuje, że inwentaryzacja źródeł ciepła (spis pieców) na terenie gminy Kotuń w roku 2020 została zakończona. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w roku 2021 i w latach następnych przeprowadzone będą aktualizacje powstałej bazy danych.


W związku z pojawiającymi się informacjami o osobach podszywających się pod upoważnionych ankieterów w celu wyłudzenia danych osobowych oraz zaproponowania dotacji na zakup instalacji fotowoltaicznej informujemy, że:

  • Ankieterzy posiadali pisemne upoważnienie Wójta Gminy Kotuń do działania w terenie,

  • Ankieterzy nie pobierali wpłat pieniężnych ani zaliczek,

  • Podczas inwentaryzacji nie proponowano zakupu żadnych towarów ani uczestnictwa w programach pomocowych,
  • Podczas inwentaryzacji nie były zbierane dane osobowe.

W przypadku kontaktu z osobami podającymi się za ankieterów i proszącymi o podanie danych osobowych lub wpłatę pieniędzy, prosimy o natychmiastowe powiadomienie policji.