lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu siedleckiego

  • 5/21/2021 12:00:00 AM

Przedstawiamy Państwu listę i wykaz punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i mediacji wraz z harmonogramami ich pracy. Informacje o zasadach oraz lista przedstawiająca punkty nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu siedleckiego znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz na tablicy ogłoszeń w urzędzie Gminy w Kotuniu