MIAS MAZOWSZE 2021

  • 10/1/2021 12:00:00 AM

W ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021 Gmina Kotuń zrealizowała 6 następujących zadań:

1.       ” Budowa placu zabaw w miejscowości Cisie-Zagrudzie ”

2.       ” Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszewnicy ”

3.       ” Zagospodarowanie działki w miejscowości Łęki na cele rekreacyjne ”

4.       ” Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Mingosach ”

5.       ”Budowa placu zabaw w miejscowości Niechnabrz”

6.       ”Budowa boiska w miejscowości Oleksin”

 

Głównym celem Instrumentu jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectw poprzez udzielanie przez Województwo Mazowieckie wsparcia finansowego gminom, realizującym zadania istotne dla społeczności lokalnej.