Modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gruntów położonych we wsiach: Chlewiska, Cisie-Zagrudzie, Nowa Dąbrówka i Pieróg

  • 5/9/2022 1:49:00 PM

Ważna informacja dla właścicieli gruntów położonych we wsiach: Chlewiska, Cisie-Zagrudzie, Nowa Dąbrówka i Pieróg.


Starosta Siedlecki rozpoczął prace związane z przeprowadzeniem modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla gruntów położonych w w/w miejscowościach.

Spotkanie informacyjne w sprawie modernizacji EGiB odbędzie się w dniu 19 maja 2022r. o godzinie 18:30 w świetlicy wiejskiej w Pierogu, Pieróg 19A, 08-130 Kotuń

Pisemna informacja Starosty Siedleckiego dostępna jest w Biuletynie Informacja Publicznej Urzędu Gminy w Kotuniu