Nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa"

  • 12/14/2020 12:00:00 AM


Wójt Gminy Kotuń

Ogłasza nabór wniosków w ramach programu "Opieka wytchnieniowa" edycja 2021, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności
  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez:
  • Czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację
  • mozliwości uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w formie dziennej w miejscu zamieszkania.

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Kotuń do składania Karty zgłoszenia do Programu "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu, ul. Siedlecka 56C w terminie do 17 grudnia 2020 roku.

Złożenie Karty zgłoszenia do programu nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.