Narodowy program szczepień Ochronnych przeciw wirusowi SARS-CoV-2

  • 1/18/2021 12:00:00 AM

‼Bezpłatny dowóz do punktów szczepień przeciwko COVID-19‼

Gmina Kotuń zapewnia bezpłatny dowóz mieszkańcom do punktów szczepień zlokalizowanych na terenie gminy. Dowóz przeznaczony jest:

🔘dla osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,

🔘osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego miejscu zamieszkania punktu szczepień

Została także uruchomiona Gminna infolinia pod numerem tel. 📞 (25) 641 47 37 gdzie można zgłosić potrzebę dowiezienia na szczepienie.


Infolinia ☎️ działa w godzinach: 

poniedziałek, wtorek godz. 8.00 – 15.00,

środa godz. 10.00 - 17.00,

czwartek, piątek godz. 8.00 - 15.00


Potrzebę bezpłatnego dowozu należy zgłaszać zaraz po umówieniu terminu szczepienia.

Dowóz może być realizowany w formie indywidualnej lub zbiorowej z zachowaniem wymagań przeciwepidemicznych