Nowe Inwestycje w Gminie Kotuń.

  • 6/9/2021 12:00:00 AM

9 Czerwca 2021 roku podpisane zostały umowy pomiędzy Gminą Kotuń a Województwem Mazowieckim na inwestycje:
1️⃣ Modernizacja strażnicy Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuniu
Dofinansowanie w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” w wysokości 25 000,00 zł 👩🚒👨🚒
2️⃣ Kolejna pozyskana przez Gminę dotacja, tym razem ze środków programu „OSP-2021” w kwocie 32 314,00 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie zakupu kompletów strażackiej odzieży ochrony indywidualnej oraz specjalistycznego sprzętu, które trafią na wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Dąbrówce (12 337,00 zł.) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Pierogu (19 977,00 zł.). 🚒🚒
3️⃣ W ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021”. Dofinansowanie z przeznaczeniem na wsparcie sześciu nowych zadań inwestycyjnych:
1. Budowa placu zabaw w miejscowości Cisie-Zagrudzie
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Koszewnicy
3. Zagospodarowanie działki w miejscowości Łęki na cele rekreacyjne.
4. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku świetlicy wiejskiej w Mingosach
5. Budowa placu zabaw w miejscowości Niechnabrz
6. Budowa boiska w miejscowości Oleksin.
Każde zadanie dofinansowane kwotą 10 000,00 zł.
Gminie Kotuń Przyznano dotację 120 000,00 zł. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych dla zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łączka.
Pozyskane środki z budżetu Województwa Mazowieckiego to kolejny owoc naszej współpracy z Zarządem Województwa Mazowieckiego. Cieszymy się, że dzięki przychylności Pana Marszałka Adama Struzika oraz Pani Janiny Ewy Orzełowskiej i Pani Elżbiety Lanc- Członkiń Zarządu Województwa Mazowieckiego możemy realizować inwestycje na terenie Gminy Kotuń, przyczyniając się do poprawy życia mieszkańców. Szczególne podziękowania składamy na ręce Pani Janina Ewa Orzełowska, która od wielu lat wspiera Gminę Kotuń oraz jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych tu działających.


Do wglądu fotorelacja w postaci: zdjęcie 1, zdjęcie 2, zdjęcie 3, zdjęcie 4