operacja "Gmina Kotuń wita"

  • 9/28/2021 12:00:00 AM

               

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie"

 

 

 

 

Operacja pn. „Gmina Kotuń wita” mająca na celu promocję obszaru LGD Ziemi Siedleckiej poprzez montaż trzech obiektów informacyjnych na terenie gm. Kotuń współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.