Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – nabór 2021

  • 7/1/2021 12:00:00 AM

Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej – nabór 2021

 

Gmina Kotuń zamierza ponownie ubiegać się o pozyskanie środków w ramach ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

W związku z powyższym, niezbędne jest rozpoznanie realnych potrzeb w zakresie masy odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag wymagających unieszkodliwienia lub poddania odzyskowi odpadów znajdujących się na terenie gminy Kotuń.

Prosimy więc zainteresowanych mieszkańców o jak najszybsze złożenie wniosku o udzielenie pomocy na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej wraz z oświadczeniem o uzyskanej pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Termin składania wniosków: do 16 lipca 2021 r.

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy w Kotuniu ul. Siedlecka 56C, 08-130 Kotuń pok. nr 7.

Formularze złożone po terminie nie będą uwzględnione w składanym przez gminę wniosku.

Wniosek do pobrania

Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 25 64 14 025

                                                                                                                  Wójt Gminy Kotuń

                                                                                                                  /-/ Grzegorz Góral