Usuwanie I Unieszkodliwianie Wyrobów Zawierających Azbest Z Terenu Gminy Kotuń W 2019 Roku

  • 7/1/2019 1:12:00 PM

Wójt Gminy Kotuń informuje, że zadanie pn.: ”Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kotuń w 2019 roku dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 15 274,00 zł”.


Wójt Gminy 
Grzegorz Góral