Uwaga Ptasia Grypa

  • 12/16/2020 12:00:00 AM

Wójt Gminy Kotuń informuje, że w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków na terenie powiatu siedleckiego należy zwrócić szczególną uwagę na upadki dzikich ptaków (kaczki, gęsi, łabędzie i inne ptaki wodne, kurowate i drapieżne) oraz należy informować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Siedlcach o zaobserwowanych w/w przypadkach.

   

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Siedlcach

Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce

tel. (025) 632-60-27 lub (025) 633-15-98

   

Hodowcy drobiu powinni zachowywać szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii

Główny Inspektorat Weterynarii