Wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Broszków, Gręzów i Polaki część 1, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  • 1/4/2023 12:01:00 AM

Wójt Gminy Kotuń informuje, w dniach od 12 stycznia 2023 roku do 6 lutego 2023 roku w Urzędzie Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń, w pokoju nr 6, w godzinach pracy Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kotuń pod adresem internetowym: https://kotun.bip.net.pl/?c=102 zostanie udostępniony projekt planu zagospodarowania wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Szczegółowe informacje i właściwe terminy dostępne są w obwieszczeniu opublikowanym m.in. pod adresem https://kotun.bip.net.pl/?a=9715