Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony

  • 6/29/2022 4:11:00 PM

WÓJT GMINY KOTUŃ

informuje

że od dnia 29.06.2022r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c, na okres 21 dni, wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony – część działki nr 421/2 w Oleksinie.

Z wykazem można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu i na stronie www.kotun.bip.net.pl.