Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany.

  • 9/5/2022 8:10:00 AM

WÓJT GMINY KOTUŃ

informuje

że od dnia 02.09.2022r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c, na okres 21 dni wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany - dz. nr ew.: 870 we wsi Pieróg.  

Z wykazem można zapoznać się w godzinach pracy Urzędu, a także na stronie www.kotun.bip.net.pl.