Zaproszeie do II etapu konsultacji społecznych projektu Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027

  • 8/10/2021 12:00:00 AM

Rozpoczynają się konsultacje publiczne drugiej wersji projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Został on uzupełniony o elementy, które nie znalazły się w pierwszej wersji projektu Planu, m.in. budżet programu oraz plan wskaźników monitorowania. Wszelkie opinie, sugestie, komentarze i uwagi mogą Państwo zgłaszać poprzez formularz zamieszczony na poświęconej konsultacjom stronie, na portalu gov.pl. Każda sugestia jest niezwykle ważna i posłuży poprawie jakości decyzji i legislacji. Zgodnie z przyjętym harmonogramem dalszych prac kolejna wersja Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 zostanie, pod koniec roku, przekazana do Komisji Europejskiej, gdzie rozpoczną się negocjacje projektu. Informacje o każdym etapie prac dotyczących Planu Strategicznego WPR będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.