Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego

  • 8/10/2022 11:00:00 AM

Zawiadomienie Wojewody Mazowieckiego o zapewnieniu możliwości udziału społeczeństwa w trakcie przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.