Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /templates/ja_bellatrix/ja_menus/Base.class.php on line 55
Charakterystyka własnościowa lasów Skip to content

narrow screen resolution wide screen resolution auto screen resolution Increase font size Default font size Decrease font size default color brick color green color
Charakterystyka własnościowa lasów PDF Drukuj Email

Lasy i grunty leśne należące do Skarbu Państwa zgodnie z w/w wykazem gruntów zajmują powierzchnię 1004 ha, co stanowi 7% ogólnej powierzchni gminy oraz 32% ogólnej powierzchni lasów gminy.

Znaczna część, t. j. 786 ha to lasy państwowe, po dlegające Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie, wchodzące w całości w skład Nadleśnictwa Siedlce, przez które są administrowane i nadzorow ane. Siedziba nadleśnictwa znajduje się w Siedlcach w odległości ok. 15 km od Urzędu Gminy w Kotuniu. W powierzchni tej ujęto grunty nowoprzyjęte, t.j. grunty aneksowe (przejęte przed 1996 r.), które zajmują łącznie powierzchnię 73,98 ha. (wyszczególnienie w tab. II.1 ) Nie ujęto natomiast rezerwatu częściowego "Stawy Broszkowskie", który wg stanu na 1.01.98 wchodził w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Rezerwat ten został nieodpłatnie przekazany w zarząd Nadleśnictwu Siedlce przez Agencję Własności Rolnej Skarbu Państwa na podstawie wniosku z dnia 20.03.1997r. (decyzja stała się prawomocna dnia 22.01.98r). Rezerwat "Stawy Broszkowskie" stanowią działki oznaczone numerami: 3/2, 23-32, 33-41, 42-53, 56-71, 73-75, 76/1, 77/1, 79, 80, 82, 89/3, 100-144, 153-159, 161-169, 172 o łącznej powierzchni 265,0331 ha, która to powierzchnia figuruje w "Wykazie gruntów" w zasobach Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Niewielką powierzchnię stanowią lasy komunalne oraz inne państwowe i społeczne grunty leśne.
Lasy niepaństwowe o powierzchni 2201 ha, to lasy będące własnością indywidualnych posiadaczy. Stanowią one 15% powierzchni całkowitej gminy oraz 68% ogólnej powierzchni lasów.

 

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109