Asystent Osoby Niepełnosprawnej-nabór wniosków

  • 12/14/2020 12:00:00 AM

Wójt Gminy Kotuń

ogłasza nabór wniosków w ramach Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem projektu jest wprowadzenie usługi asystenta dla:


  • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub równoważne

W związku z powyższym zapraszamy zainteresowanych mieszkańców Gminy Kotuń do składania Karty zgłoszenia do Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kotuniu, ul. Siedlecka 56C w terminie do 17 grudnia 2020 roku.

Złożenie Karty zgłoszeniowej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do Programu.