Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek gruntu nr 587/10 i 587/12 we wsi Kotuń

  • 7/22/2022 12:40:00 PM

Wójt Gminy Kotuń informuje, że w dniu 22.07.2022r. ogłosił drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek gruntu we wsi Kotuń, gm. Kotuń, nr ew. 587/10 o pow. 0,1405 ha i nr ew. 587/12 o pow. 0,0110 ha, księga wieczysta SI1S/000025023/8, cena wywoławcza: 121 000,00 zł brutto, wadium w PLN: 20 000,00 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kotuniu, ul Siedlecka 56c, w dniu 2 września 2022r. o godzinie 1000.

Ogłoszenie o przetargu dostępne jest na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kotuniu, ul. Siedlecka 56c, 08-130 Kotuń, na stronie www.kotun.bip.net.pl w zakładce „urzędowa tablica ogłoszeń” oraz na tablicy ogłoszeń we wsi Kotuń.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu, pok. nr 6 oraz pod numerem telefonu (25) 641 40 25 lub mailowo: mpieczara@kotun.pl