godziny pracy Urzędu w dniu 31 grudnia 2020

  • 12/30/2020 12:00:00 AM

W dniu 31 grudnia 2020 roku

Urząd Gminy w Kotuniu

będzie czynny

w godzinach 8:00-13:00