informacja Komisariatu Policji w Mokobodach

  • 1/20/2021 12:00:00 AM


Komisariat Policji w Mokobodach informuje

W okresie 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. prowadzone są działania priorytetowe w rejonie stacji LPG w miejscowości Broszków. Działania mają na celu zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa obywateli, przeciwdziałanie spożywania alkoholu w miejscu publicznym, przeciwdziałanie zażywania środków odurzających oraz nieobyczajnym wybrykom.

W związku z powyższym dzielnicowy mł. asp. Przemysław Bazak zwraca się z prośbą o bezpośrednie przekazywanie uwag w tym zakresie. Wszelkie informacje oraz uwagi prosimy przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej: dzielnicowy.kotun@ra.policja.gov.pl  lub tel.: 696 497 227